Usavršavanje iz područja mikologije u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja u Zagrebu

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta ‘Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline’ (Anti-Mikrobi-OL), doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., bila je, u razdoblju…

Nastavi čitati Usavršavanje iz područja mikologije u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja u Zagrebu

Usavršavanje na Sveučilištu u Firenci u Laboratoriju za molekularnu biljnu patologiju

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Doktorandica na projektu Anti-Mikrobi-OL, Laura Košćak, mag. ing. agr. provela je tjedan dana (13.09.2021. – 17.09. 2021.) na usavršavanju na Sveučilištu u Firenci, Italija u Laboratoriju za molekularnu biljnu patologiju.…

Nastavi čitati Usavršavanje na Sveučilištu u Firenci u Laboratoriju za molekularnu biljnu patologiju

TERENSKI RAD – PRIKUPLJANJE ZARAŽENOG BILJNOG MATERIJALA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL u kolovozu i rujnu nastavilo se s prikupljanjem uzoraka zaraženog biljnog materijala bakterijskim rakom masline, a također i fitopatogenim gljivama. Sveukupno se obišlo 16 lokacija na…

Nastavi čitati TERENSKI RAD – PRIKUPLJANJE ZARAŽENOG BILJNOG MATERIJALA

NASTAVLJA SE TERENSKI DIO ISTRAŽIVANJA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Prikupljanje simptomatičnog biljnog materijala i dalje se nastavlja. Uzorci se prikupljaju na području Istarske županije, od područja Vodnjana na jugu sve do Buja i Umaga na sjeveru. Prisutnost raka masline…

Nastavi čitati NASTAVLJA SE TERENSKI DIO ISTRAŽIVANJA

Nastavlja se prikupljanje uzoraka biljnog materijala po Istri

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL nastavlja se terenski rad odnosno prikupljanje uzoraka zaraženog biljnog materijala bakterijskim rakom masline na području Istarskog poluotoka.Tako su se u svibnju i lipnju obišli maslinici nekoliko…

Nastavi čitati Nastavlja se prikupljanje uzoraka biljnog materijala po Istri

Usavršavanje doktorandice Laure Košćak, mag. ing. agr.

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta UIP-2020-02-5090 'Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline' (Anti-Mikrobi-OL), doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. bila je tjedan…

Nastavi čitati Usavršavanje doktorandice Laure Košćak, mag. ing. agr.

Započela identifikacija i karakterizacija bakterijskih izolata prikupljenih s terena

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Započelo je utvrđivanje uzgojnih, morfoloških i biokemijskih osobina različitih izolata bakterija, koji su izolirani iz uzoraka biljnog materijala. Trinokularnim mikroskopom s digitalnom kamerom Boeco prate se i bilježe karakteristike kolonija.…

Nastavi čitati Započela identifikacija i karakterizacija bakterijskih izolata prikupljenih s terena