Rezultati

  • DAN DOKTORATA BIOTEHNIČKOG PODRUČJA 2022.

    Od 28. do 29. 09. 2022. doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. sudjelovala je na Danima doktorata biotehničkog područja, koje se održavalo na Sveučilištu u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Doktorandica je ispred grupe autora prikazala preliminarne rezultate antimikrobnog djelovanja odabranih bioaktivnih spojeva na uzročnika bakterioznog raka masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi).

  • PREDSTAVLJANJE REZULTATA TERENSKIH ISTRAŽIVANJA NA SIMPOZIJU AGRONOMA U VODICAMA
    U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. je unutar sekcije Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, ispred grupe autora usmeno izložila rezultate terenskih istraživanja 2021. i 2022. godine. na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju, koji se održavao od 19. do 24. lipnja 2022. u Vodicama. Naslov je ovog predstavljenog rada bio „Occurrence and presence of olive knot disease (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi) on Istrian peninsula“ – „Pojavnost i prisutnost bakterioznog raka masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi) na Istarskom poluotoku“.