Ustanove

SURADNIČKE USTANOVE

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

Federalni agromediteranski zavod Mostar (FAZM)

Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB)