DAN DOKTORATA BIOTEHNIČKOG PODRUČJA 2022.

  • Post Author:
  • Post Category:Rezultati

Od 28. do 29. 09. 2022. doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. sudjelovala je na Danima doktorata biotehničkog područja, koje se održavalo na Sveučilištu u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Doktorandica je…

Nastavi čitati DAN DOKTORATA BIOTEHNIČKOG PODRUČJA 2022.

ANTIMIKROBNO DJELOVANJE BIOAKTIVNIH SASTOJAKA – BAKTERIJA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U Laboratoriju za zaštitu bilja provode se daljnja istraživanja vezana uz utvrđivanje djelovanja kompleksnih bioaktivnih spojeva na rast uzročnika bakterioznog raka masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi). Testira se učinak padajućih…

Nastavi čitati ANTIMIKROBNO DJELOVANJE BIOAKTIVNIH SASTOJAKA – BAKTERIJA

LABORATORIJSKO ISTRAŽIVANJE FITOPATOGENIH GLJIVA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL provodi se identifikacija i karakterizacija fitopatogenih  vrsta gljiva, izoliranih ih uzoraka masline prikupljenih u terenskom dijelu istraživanja. Za morfološku karakterizaciju gljiva provode se testovi sporulacije primjenom…

Nastavi čitati LABORATORIJSKO ISTRAŽIVANJE FITOPATOGENIH GLJIVA

TERENSKA ISTRAŽIVANJA U 2022. GODINI

Kao i u 2021. godini, tako se i u 2022. nastavljaju terenska istraživanja odnosno prikupljanje uzoraka zaraženog biljnog materijala za potrebe projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO). Tako su se obišle lokacije oko…

Nastavi čitati TERENSKA ISTRAŽIVANJA U 2022. GODINI

USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Elena Petrović provela je u lipnju dva tjedna (6.-17.06.2022.) na usavršavanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tematika usavršavanja vezana je za ispitivanje antifungalnog djelovanja…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE LAURE KOŠĆAK, mag. ing. agr. NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU U LJUBLJANI, SLOVENIJA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. provela je tjedan dana (09.06.2022. - 18.06.2022.) na Poljoprivrednom institutu Slovenije u Ljubljani, Slovenija. Pod voditeljstvom dr. sc. Janje…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE LAURE KOŠĆAK, mag. ing. agr. NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU U LJUBLJANI, SLOVENIJA