TERENSKA ISTRAŽIVANJA U 2022. GODINI

Kao i u 2021. godini, tako se i u 2022. nastavljaju terenska istraživanja odnosno prikupljanje uzoraka zaraženog biljnog materijala za potrebe projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO). Tako su se obišle lokacije oko područja Novigrada, Poreča, Buja, Vodnjana, Višnjana i dr., a prikupljeni su izolati bakterija i gljiva u Istri, te također i izolati bakterija u Portugalu. Najčešće je bakteriozni rak masline bio prisutan na sorti Frantoio. Ostale zaražene sorte bile su: Leccino, Maurino, Pendolino i Porečka rosulja.