TERENSKA ISTRAŽIVANJA U 2022. GODINI

Kao i u 2021. godini, tako se i u 2022. nastavljaju terenska istraživanja odnosno prikupljanje uzoraka zaraženog biljnog materijala za potrebe projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO). Tako su se obišle lokacije oko…

Nastavi čitati TERENSKA ISTRAŽIVANJA U 2022. GODINI