USAVRŠAVANJE NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., provela je tjedan dana (20.-24. 11. 2023.) na usavršavanju na Zavodu za fitomedicinu, Katedra za fitopatologiju, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tematika njenog usavršavanja vezana…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

ISTRAŽIVANJA U SKLOPU PROJEKTA ANTI-MIKROBI-OL NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Tijekom rujna i listopada 2023. godine, u sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL, obavljena su terenska istraživanja s ciljem prikupljanja uzoraka zaraženog biljnog materijala fitopatogenim gljivama uzročnicima sušenja masline. Vizualni pregled stabala masline…

Nastavi čitati ISTRAŽIVANJA U SKLOPU PROJEKTA ANTI-MIKROBI-OL NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

USAVRŠAVANJE NA KEMIJSKOM INSTITUTU U LJUBLJANI

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

USAVRŠAVANJE NA KEMIJSKOM INSTITUTU U LJUBLJANIDoktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., provela je tjedan dana (26.-30. 06. 2023.) na usavršavanju u Laboratoriju za prehrambenu kemiju na Kemijskom institutu u Ljubljani.…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE NA KEMIJSKOM INSTITUTU U LJUBLJANI

POKUSI U PLASTENIKU

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Test patogenosti različitih izolata bakterije Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi i test osjetljivosti različitih sorti masline na uzročnika bakterioznog raka maslineU plasteniku Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, doktorandica Laura…

Nastavi čitati POKUSI U PLASTENIKU

USPJEŠNO OBRANJENE I PRIHVAĆENE TEME DOKTORSKIH DISERTACIJA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. uspješno je obranila i prihvaćena joj je tema doktorske disertacije naslova Osjetljivost hrvatskih autohtonih sorti masline na Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi i mogućnosti kontrole…

Nastavi čitati USPJEŠNO OBRANJENE I PRIHVAĆENE TEME DOKTORSKIH DISERTACIJA

USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK (FAZOS)

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr. provela je u listopadu tjedan dana (10.-16.10.2022.) na usavršavanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tematika usavršavanja vezana je za…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK (FAZOS)