OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI U MDPI ČASOPISIMA PLANTS, HORTICULTURAE i MICROORGANISMS

 • Post Author:
 • Post Category:Rezultati

Istraživanje u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta UIP-2020-02-7413 “Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline”, koji se provodi već treću godinu na Institutu…

Nastavi čitati OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI U MDPI ČASOPISIMA PLANTS, HORTICULTURAE i MICROORGANISMS

USAVRŠAVANJE NA KEMIJSKOM INSTITUTU U LJUBLJANI

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

USAVRŠAVANJE NA KEMIJSKOM INSTITUTU U LJUBLJANIDoktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., provela je tjedan dana (26.-30. 06. 2023.) na usavršavanju u Laboratoriju za prehrambenu kemiju na Kemijskom institutu u Ljubljani.…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE NA KEMIJSKOM INSTITUTU U LJUBLJANI

POKUSI U PLASTENIKU

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Test patogenosti različitih izolata bakterije Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi i test osjetljivosti različitih sorti masline na uzročnika bakterioznog raka maslineU plasteniku Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, doktorandica Laura…

Nastavi čitati POKUSI U PLASTENIKU

USPJEŠNO OBRANJENE I PRIHVAĆENE TEME DOKTORSKIH DISERTACIJA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. uspješno je obranila i prihvaćena joj je tema doktorske disertacije naslova Osjetljivost hrvatskih autohtonih sorti masline na Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi i mogućnosti kontrole…

Nastavi čitati USPJEŠNO OBRANJENE I PRIHVAĆENE TEME DOKTORSKIH DISERTACIJA

USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK (FAZOS)

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr. provela je u listopadu tjedan dana (10.-16.10.2022.) na usavršavanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tematika usavršavanja vezana je za…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK (FAZOS)

DAN DOKTORATA BIOTEHNIČKOG PODRUČJA 2022.

 • Post Author:
 • Post Category:Rezultati

Od 28. do 29. 09. 2022. doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. sudjelovala je na Danima doktorata biotehničkog područja, koje se održavalo na Sveučilištu u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Doktorandica je…

Nastavi čitati DAN DOKTORATA BIOTEHNIČKOG PODRUČJA 2022.