STUDENTICA SA SVEUČILIŠTA U UDINAMA NA STRUČNOJ PRAKSI U LABORATORIJU ZA ZAŠTITU BILJA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Od 16. 08. do 29. 09. 2022. studentica Giulia Dobrilović sa Sveučilišta u Udinama (Universita’ degli studi di Udine) boravila je u Laboratoriju za zaštitu bilja Instituta za poljoprivredu i turizam i sudjelovala u trenutnim aktivnostima na projektu Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline, Anti-Mikrobi-OL (AMO) vezanim za antimikrobno djelovanje bioaktivnih spojeva kao i ostalim aktivnostima u radu Laboratorija.