USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK (FAZOS)

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr. provela je u listopadu tjedan dana (10.-16.10.2022.) na usavršavanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tematika usavršavanja vezana je za ispitivanje antifungalnog djelovanja komponenti eteričnih (esencijalnih) ulja i fungicida na četiri različite vrste gljiva iz porodice Botryosphaeriaceae.