USPJEŠNO OBRANJENE I PRIHVAĆENE TEME DOKTORSKIH DISERTACIJA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. uspješno je obranila i prihvaćena joj je tema doktorske disertacije naslova Osjetljivost hrvatskih autohtonih sorti masline na Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi i mogućnosti kontrole korištenjem bioaktivnih spojeva na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet pod mentorstvom prof. dr. sc. Edyte Đermić i dr. sc. Sare Godena.

Doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., također je uspješno obranila i prihvaćena joj je tema doktorske disertacije naslova Identifikacija patogenih gljiva i antifungalni utjecaj eteričnih ulja i biljnih voda na patogene masline na Sveučilištu u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek pod mentorstvom prof. dr. sc. Karoline Vrandečić i komentorstvom dr. sc. Sare Godena.