USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ U HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr. provela je u rujnu dva dana (22.-23.09.2022.) na usavršavanju u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja, u Zagrebu. Prisustvovala je edukaciji iz područja molekularne dijagnostike gljiva odnosno uređivanja i obrade sekvenci (pregled, ocjena kvalitete, sastavljanje sekvenci, višestruko poravnanje), pohrane dobivenih sekvenci u banku gena i filogenetske analize.