ANTIMIKROBNO DJELOVANJE BIOAKTIVNIH SASTOJAKA – BAKTERIJA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U Laboratoriju za zaštitu bilja provode se daljnja istraživanja vezana uz utvrđivanje djelovanja kompleksnih bioaktivnih spojeva na rast uzročnika bakterioznog raka masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi). Testira se učinak padajućih koncentracija pet eteričnih ulja i pet različitih komponenti eteričnih ulja. Također se testira i učinak biljne vode dobivene nakon prerade plodova od nekoliko sorti maslina. Za utvrđivanje učinka tretmana, koriste se kvalitativne i kvantitativne metode. Istraživanje se obavljaju na referentnom soju bakterije (CFBP 5075), a daljnja istraživanja uključivati će utvrđivanje učinka i na izolate s područja Istre.

Kako bi se utvrdila patogenost izolata bakterije izoliranih iz simptomatičnog biljnog materijala prikupljenog na području Istre i Slovenije, provodi se i test hipersenzitivne reakcije na listu duhana.

Antimikrobno djelovanje

Test hipersenzitivne reakcije na duhanu

Identifikacija bakterije P. savastanoi pv. savastanoi molekularnom metodom Real-Time PCR