AMO
Anti-Mikrobi-OL

Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline

PROJEKT
USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKT - HRZZ

Hrvatska - Slovenija - Bosna i Hercegovina - Portugal

AMO
Anti-Mikrobi-OL

Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline

PROJEKT
USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKT - HRZZ

Hrvatska - Slovenija - Bosna i Hercegovina - Portugal

PROJEKT
USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKT - HRZZ

Hrvatska - Slovenija - Bosna i Hercegovina - Portugal

AMO
Anti-Mikrobi-OL

Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline

previous arrow
next arrow
Slider

O projektu

Natječaj i šifra projekta

Uspostavni istraživački projekt, UIP-2020-02-7413

Naziv projekta

Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline

Engleski naziv projekta

Natural bioactive compounds as a source of potential antimicrobial  agents in the control of bacterial and other fungal pathogens of olives

Akronim

Anti-Mikrobi-OL (AMO)

Trajanje projekta

5 godina (01.01.2021. – 31.12.2025.)

Ukupna vrijednost projekta

1.999.900,00 HRK

Znanstveno područje

biotehničke znanosti

Znanstveno polje

poljoprivreda (agronomija) i prehrambena tehnologija

Voditelj projekta

dr. sc. Sara Godena, znanstvena suradnica, Institut za poljoprivredu i turizam, e-mail: sara@iptpo.hr

Ustanove suradnika

  • Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)   
  • Centre for the Research and Technology of
    Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB) 
  • Marche Polytechnic University
  • Sveučilište u Mostaru Agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet

Sažetak projekta

U istraživanju će se na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Portugala utvrditi prisutnost bakterijskog raka i manje poznatih patogenih gljiva masline. Nakon identifikacije patogena molekularnim metodama, provesti će se test patogenosti. Budući da nema podataka o osjetljivosti hrvatskih sorti masline na rak masline, utvrditi će se one sorte koje su rezistentnije. Utvrditi će se i antimikrobno djelovanje kompleksnih bioaktivnih sastojaka u sastavu biljne vode i eteričnih ulja visoke kakvoće. Ispitati će se inhibicija rasta mikroorganizama in vitro i in vivo, a utvrditi će se kemijski profil za mikrobiološki aktivne sekundarne metabolite.

Važnost ovog istraživanja ogledati će se kroz moguće rješenje fitopatološkog problema: budući da ne postoji adekvatna kurativa, javlja se nužnost za pronalaskom alternativnih i djelotvornih spojeva. Istraživanja o takvim spojevima nisu izrazito zastupljena iako prema literaturi postoje više od 1 340 biljaka koje su potencijalni izvor ovih spojeva. Ovi djelotvorni i neopasni spojevi predstavljaju potencijalno rješenje za problematiku u fitomedicini, odgovor su na sve ugroženije zdravlje ljudi i mogle bi smanjiti primjenu toksičnih sintetičkih pesticida.

Ovim se projektom želi nastaviti daljnji rad prijašnjih istraživanja, gdje je dokazano povećanje sadržaja ukupnih fenola u zaraženim maslinama i gdje su utvrđene neke manje poznate patogene gljive. Očekuje se da će bioaktivne tvari imati velik antimikrobni učinak, da će se pronaći i način njihove primjene, a primjenom bi se tih tvari mogao riješiti i problem ekološkog zbrinjavanja biljne vode, koja nastaje kao nusproizvod i kao takva predstavlja ekološki problem. Očekuje se rast interesa za tim spojevima, a kako bi se procijenile potencijalne doze i način aplikacije, potrebna su daljnja i uzastopna istraživanja.

Ključne riječi:  antimikrobno djelovanje, biljna voda, eterična ulja, Olea europaea L., Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, test patogenosti