ANTIMIKROBNO DJELOVANJE BIOAKTIVNIH SASTOJAKA – FITOPATOGENE GLJIVE

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), postavljaju se laboratorijski pokusi u kojima se ispituje antimikrobno djelovanje pet eteričnih ulja, pet komponenti eteričnih ulja, pet biljnih voda, dva fungicida i komponente biljne vode, u više koncentracija, na nekoliko vrsta  fitopatogenih gljiva. Mjeri se rast micelija fitopatogenih vrsta gljiva, te bilježe se nastale promjene na miceliju.