PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA NA SIMPOZIJU AGRONOMA U DUBROVNIKU

  • Post Author:
  • Post Category:Rezultati

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr. je unutar sekcije 10. Fitomedicina na 58. hrvatskom i 18. međunarodnom simpoziju agronoma, koji se održavao od 11. do 17. veljače 2023. u Dubrovniku, ispred grupe autora usmeno izložila rezultate istraživanja na projektu 2021. i 2022. godine u radu naslova „The occurrence and presence of Botryosphaeria dieback of olive trees and fruits in Istria“ – „Pojava i prisutnost botriosferijskog sušenja stabala i plodova masline u Istri“.