DAN DOKTORATA BIOTEHNIČKOG PODRUČJA 2022.

  • Post Author:
  • Post Category:Rezultati

Od 28. do 29. 09. 2022. doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. sudjelovala je na Danima doktorata biotehničkog područja, koje se održavalo na Sveučilištu u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Doktorandica je ispred grupe autora prikazala preliminarne rezultate antimikrobnog djelovanja odabranih bioaktivnih spojeva na uzročnika bakterioznog raka masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi).