ANTIMIKROBNO DJELOVANJE BIOAKTIVNIH SASTOJAKA – BAKTERIJA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U Laboratoriju za zaštitu bilja provode se daljnja istraživanja vezana uz utvrđivanje djelovanja kompleksnih bioaktivnih spojeva na rast uzročnika bakterioznog raka masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi). Testira se učinak padajućih…

Nastavi čitati ANTIMIKROBNO DJELOVANJE BIOAKTIVNIH SASTOJAKA – BAKTERIJA

LABORATORIJSKO ISTRAŽIVANJE FITOPATOGENIH GLJIVA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL provodi se identifikacija i karakterizacija fitopatogenih  vrsta gljiva, izoliranih ih uzoraka masline prikupljenih u terenskom dijelu istraživanja. Za morfološku karakterizaciju gljiva provode se testovi sporulacije primjenom…

Nastavi čitati LABORATORIJSKO ISTRAŽIVANJE FITOPATOGENIH GLJIVA

USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Elena Petrović provela je u lipnju dva tjedna (6.-17.06.2022.) na usavršavanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tematika usavršavanja vezana je za ispitivanje antifungalnog djelovanja…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE ELENE PETROVIĆ NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE LAURE KOŠĆAK, mag. ing. agr. NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU U LJUBLJANI, SLOVENIJA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. provela je tjedan dana (09.06.2022. - 18.06.2022.) na Poljoprivrednom institutu Slovenije u Ljubljani, Slovenija. Pod voditeljstvom dr. sc. Janje…

Nastavi čitati USAVRŠAVANJE DOKTORANDICE LAURE KOŠĆAK, mag. ing. agr. NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU U LJUBLJANI, SLOVENIJA

Usavršavanje iz područja mikologije u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja u Zagrebu

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta ‘Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline’ (Anti-Mikrobi-OL), doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., bila je, u razdoblju…

Nastavi čitati Usavršavanje iz područja mikologije u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja u Zagrebu

Usavršavanje na Sveučilištu u Firenci u Laboratoriju za molekularnu biljnu patologiju

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Doktorandica na projektu Anti-Mikrobi-OL, Laura Košćak, mag. ing. agr. provela je tjedan dana (13.09.2021. – 17.09. 2021.) na usavršavanju na Sveučilištu u Firenci, Italija u Laboratoriju za molekularnu biljnu patologiju.…

Nastavi čitati Usavršavanje na Sveučilištu u Firenci u Laboratoriju za molekularnu biljnu patologiju

TERENSKI RAD – PRIKUPLJANJE ZARAŽENOG BILJNOG MATERIJALA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL u kolovozu i rujnu nastavilo se s prikupljanjem uzoraka zaraženog biljnog materijala bakterijskim rakom masline, a također i fitopatogenim gljivama. Sveukupno se obišlo 16 lokacija na…

Nastavi čitati TERENSKI RAD – PRIKUPLJANJE ZARAŽENOG BILJNOG MATERIJALA

NASTAVLJA SE TERENSKI DIO ISTRAŽIVANJA

 • Post Author:
 • Post Category:Novosti

Prikupljanje simptomatičnog biljnog materijala i dalje se nastavlja. Uzorci se prikupljaju na području Istarske županije, od područja Vodnjana na jugu sve do Buja i Umaga na sjeveru. Prisutnost raka masline…

Nastavi čitati NASTAVLJA SE TERENSKI DIO ISTRAŽIVANJA