ISTRAŽIVANJA U SKLOPU PROJEKTA ANTI-MIKROBI-OL NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Tijekom rujna i listopada 2023. godine, u sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL, obavljena su terenska istraživanja s ciljem prikupljanja uzoraka zaraženog biljnog materijala fitopatogenim gljivama uzročnicima sušenja masline. Vizualni pregled stabala masline obavljen je na nekoliko lokacija s područja općina Ljubuški, Neum i Stolac. Uzorkovani su simptomatični biljni organi na kojima su uočene vidljive promjene u obliku sušenja pojedinačnih grana u krošnji masline ili djelomičnog ili potpunog sušenja cijelih mladih stabala maslina. Sakupljeni uzorci su nakon prikupljanja adekvatno spremljeni na +4 °C za potrebe daljnjih analiza. Izolacija i determinacija fitopatogenih gljiva iz prikupljenih uzoraka biljnog materijala rađena je u Fitosanitarnom laboratoriju na Federalnom agromediteranskom zavodu u Mostaru.