USAVRŠAVANJE NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., provela je tjedan dana (20.-24. 11. 2023.) na usavršavanju na Zavodu za fitomedicinu, Katedra za fitopatologiju, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tematika njenog usavršavanja vezana je za morfološku karakterizaciju devet različitih vrsta fitopatogenih gljiva. Doktorandica je pod vodstvom prof. dr. sc. Karoline Vrandečić morfološki okarakterizirala izolate primjenom svjetlosnog mikroskopa i binokulara te je putem računalnih programa mjerila dimenzije spolnih i nespolnih organa gljiva.