USAVRŠAVANJE NA KEMIJSKOM INSTITUTU U LJUBLJANI

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

USAVRŠAVANJE NA KEMIJSKOM INSTITUTU U LJUBLJANI

Doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., provela je tjedan dana (26.-30. 06. 2023.) na usavršavanju u Laboratoriju za prehrambenu kemiju na Kemijskom institutu u Ljubljani. Tematika njenog usavršavanja vezana je ispitivanje kemijskog profila složenih bioaktivnih sastojaka u uzorcima biljne (otpadne) vode, koja je dobivena nakon prerade maslina u maslinovo ulje. Doktorandica je pod vodstvom dr. sc. Alena Albrehta određivala koncentraciju fenola kromatografskim metodama, koncentraciju šećera primjenom spektrofotometra te koncentraciju suhe tvari u uzorcima biljnih voda.