Prvi radni sastanak projekta na Institutu za poljoprivredu i turizam

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U četvrtak, 23. 09. 2021. u Sali za sastanke na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču organiziran je 1. radni sastanak projekta Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline Anti-Mikrobi-OL (AMO). Budući da sve sudionice sastanka nisu mogle biti fizički prisutne, organiziran je i sastanak preko platforme Zoom.

Na sastanku se raspravljalo o aktivnostima koje su planirane prilikom prijave, o aktivnostima koje su se dosad odradile na projektu, te o dogovoru oko daljnjih i budućih aktivnosti. Voditeljica projekta je ujedno i izvijestila nazočne o narednoj pripremi dokumentacije prilikom pisanja periodičnog izvještaja projekta.