NASTAVLJA SE TERENSKI DIO ISTRAŽIVANJA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Prikupljanje simptomatičnog biljnog materijala i dalje se nastavlja. Uzorci se prikupljaju na području Istarske županije, od područja Vodnjana na jugu sve do Buja i Umaga na sjeveru. Prisutnost raka masline utvrđena je na stranim kao i na autohtonim sortama masline. Najveći broj uzoraka prikupljen je na sorti Pendolino, Leccino i Frantoio koje su veoma učestale sorte u Istarskim maslinicima. Simptomi raka masline su karakteristični, a podrazumijevaju manje ili veće tumoraste izrasline na mladim i starim granama te nerijetko i na deblu masline. Tumori su često stari, odnosno tamno smeđe do crne boje, raspucani i suhi. Mladi tumori su prisutniji u ovom dijelu godine, a za razliku od starih, oni su zelene do oker boje, glatke površine te mekani. Bakterije u tumorastim izraslinama inače u prosjeku ostaju oko 7 mjeseci nakon čega se tumori suše i pucaju. Osim uzoraka prikupljenih na području Istarskog poluotoka, u Portugalu su također prikupljeni uzorci zaraženih biljnih dijelova maslina za potrebe projekta. Ukupno se dosad obišlo 40-ak maslinara u Istri.

LABORATORIJSKI DIO ISTRAŽIVANJA

U laboratoriju je do sada izolirano stotinjak prikupljenih uzoraka biljnog materijala zaraženog bakterijskim rakom masline čiji je uzročnik fitopatogena, oportunistička bakterija Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. Molekularnom dijagnostičkom metodom (qPCR) potvrđena je prisutnost bakterije Pss kod nekoliko uzoraka.

Korištene su također i biokemijske metode koje su dio dijagnostičke sheme „LOPAT“ (Lelliot, 1966). Za bakteriju Pss karakteristični su negativni rezultati na proizvodnju Levana, prisutnost Oksidaze, Pektolitička aktivnost na krumpiru te pristunost Arginina, a uzrokuje hipersenzitivnu reakciju na duhanu (Tobacco). Za mnoge bakterije koje pripadaju rodu Pseudomonas karakteristčna je pojava fluorescencije pri izlaganju ultraljubičastom spektru svjetlosti (366 nm) nakon izolacije na semiselektivnu podlogu KING B.

NOVA OPREMA U LABORATORIJU ZA ZAŠTITU BILJA

Kako bi se ubrzao proces izolacije DNK koja je potrebna za molekularnu metodu dijagnostike pomoću qPCR uređaja, u sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO) nabavio se uređaj za izolaciju nukleinskih kiselina (Maxwell RSC Instrument). Pomoću tog se uređaja ubrzava proces izolacije te se smanjuje moguća pogreška prilikom pipetiranja koje su učestale kad se koriste komercijalni kitovi za izolaciju DNK. Prema metodama proizvođača te korištenjem kitova kompatibilnih za uređaj do sada je izolirana DNK iz većine uzgojenih bakterijskih kultura Pss, a bakterijska je DNK izolirana pomoću kita DNA Cell Culture kit. Izolirane DNK adekvatno se čuvaju na – 20 °C do daljnjih analiza. Čiste bakterijske kulture svih prikupljenih uzoraka uzgajane su na različitim podlogama (KING B, KING B s dodatkom antibiotika i fungicida, SNA, PVF-1) te su skladištene na prikladan način u 30%-tnoj otopini glicerola na – 80 °C.