Usavršavanje doktorandice Laure Košćak, mag. ing. agr.

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta UIP-2020-02-5090 ‘Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline’ (Anti-Mikrobi-OL), doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. bila je tjedan dana u svibnju 2021. na usavršavanju u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja, u Zagrebu. Usavršavala se u području fitopatologije, odnosno dijagnostičke metode za detekciju i identifikaciju bakterije Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (priprema uzoraka, izolacija DNA iz bakterijskih kolonija, PCR i qPCR).