Usavršavanje na Sveučilištu u Firenci u Laboratoriju za molekularnu biljnu patologiju

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Doktorandica na projektu Anti-Mikrobi-OL, Laura Košćak, mag. ing. agr. provela je tjedan dana (13.09.2021. – 17.09. 2021.) na usavršavanju na Sveučilištu u Firenci, Italija u Laboratoriju za molekularnu biljnu patologiju. Pod mentorstvom voditeljice laboratorija, prof. dr. sc. Stefania Tegli, usavršavala je korištenje molekularnih tehnika za detekciju i identifikaciju uzročnika bakterijskog raka masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi). Molekularne tehnike koje su obuhvaćene u sklopu edukacije su: ARDRA, End-Point PCR i Real-Time PCR.