TERENSKI RAD – PRIKUPLJANJE ZARAŽENOG BILJNOG MATERIJALA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL u kolovozu i rujnu nastavilo se s prikupljanjem uzoraka zaraženog biljnog materijala bakterijskim rakom masline, a također i fitopatogenim gljivama. Sveukupno se obišlo 16 lokacija na području Poreštine, Rovinjštine i Vodnjanštine. Uzorkovani su simptomatični biljni organi na kojima su uočene vidljive promjene (tumoraste izrasline na izbojima i/ili granama, dijelovi stabala na kojima je došlo do promjene boje kore i razna sušenja). Sakupljeni uzorci su nakon prikupljanja adekvatno spremljeni na +4 °C za potrebe daljnjih analiza.

IZOLACIJA FITOPATOGENIH GLJIVA IZ UZORAKA BILJNOG MATERIJALA

Iz uzoraka biljnog materijala prikupljenih s terena izvršila se izolacija fitopatogenih gljiva. Uzorci dijelova grana na kojima je bio vidljiv prijelaz između zdravog i nekrotičnog dijela izdvojeni su, isprani pod mlazom tekuće vode i usitnjeni skalpelom. Potom je izvršena površinska sterilizacija uranjanjem uzoraka u otopinu etanola i ispiranjem u destiliranoj vodi. Uzorci su preneseni u laminar Nuve LN 090 na sušenje. Nakon sušenja uzorci biljnog tkiva prebačeni su na hranjivu podlogu PDA. Potom su uzorci postavljeni na optimalnoj temperaturi za rast i razvoj u inkubator Velp Scientifica.