Izolacija bakterijskog raka masline iz uzoraka biljnog materijala

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Iz prvih uzoraka biljnog materijala prikupljenih s terena izvršila se izolacija bakterije Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. Uzorci tumorastih izraslina površinski su dezinficirani, isprani u sterilnoj destiliranoj vodi te usitnjeni skalpelom. U vertikalnom laminaru Nuve LN 090 suspenzija biljnog tkiva i bakterija prebačena je na poluselektivnu hranjivu podlogu King B (KB). Petrijeve zdjelice su postavljene u inkubatoru Velp u periodu od 24-48 h na utvrđenoj temperaturi (24-26°C). Višekratnim presađivanjem i serijom razrjeđenja bakterijske su kolonije pročišćene do čistih linija i pripremljene za daljnje analize.