PREDSTAVLJANJE REZULTATA TERENSKIH ISTRAŽIVANJA NA SIMPOZIJU AGRONOMA U VODICAMA

  • Post Author:
  • Post Category:Rezultati

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL (AMO), doktorandica Laura Košćak, mag. ing. agr. je unutar sekcije Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, ispred grupe autora usmeno izložila rezultate terenskih istraživanja 2021. i 2022. godine. na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju, koji se održavao od 19. do 24. lipnja 2022. u Vodicama. Naslov je ovog predstavljenog rada bio „Occurrence and presence of olive knot disease (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi) on Istrian peninsula“ – „Pojavnost i prisutnost bakterioznog raka masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi) na Istarskom poluotoku“.